• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een Sacrament voor zieken

De Kerk gelooft en belijdt dat één van de zeven Sacramenten in het bijzonder bestemd is om hen te sterken die door ziekte beproefd worden: de Ziekenzalving:

De heilige Ziekenzalving werd door Christus onze Heer ingesteld als een Sacrament van het Nieuwe Verbond, een Sacrament in de waarachtige en eigenlijke zin van het woord; door Marcus Vgl. Mc. 6, 13 werd het bedekt aangeduid, maar door de apostel Jakobus, de broeder des Heren, is het aan de gelovigen aanbevolen en uitdrukkelijk verkondigd. Vgl. Jak. 5, 14-15 Vgl. Concilie van Trente, 14e Zitting - De leer over het Sacrament van het Heilig Oliesel, Sessio XIV - Doctrina de sacramento extremae unctionis (25 nov 1551), 2

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam