• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Communie, omdat wij ons door dit sacrament verenigen met Christus, die ons deelachtig maakt aan zijn lichaam en bloed om één enkel lichaam te vormen; Vgl. 1 Kor. 10,16-17 of ook de heilige dingen, ta hagia; sancta Apostolische Vader, Libris VIII, Constitutiones Apostolorum (1 jan 400). 8,13,12 Apostolische Vader, Onderwijs van de Twaalf Apostelen, Didachè. 9,5; 10,6, vert. uit Lat. - dit is de eerste betekenis van de "communio sanctorum" (die zowel "de gemeenschap met de heilige dingen" als "de gemeenschap van de heiligen" is) waarover de Geloofsbelijdenis
Twaalf artikelen van het geloof
Geloofsbelijdenis volgens de Romeinse doopritus
(31 juli 381)
spreekt - brood van de engelen, brood uit de hemel, geneesmiddel dat onsterfelijk maakt, H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Efesiërs, Epistula ad Ephesios. 20,2, vert. uit Lat. viaticum (reisvoedsel)...

Alinea's in de marge van alinea 1331

De gemeenschap van de sacramenten. "De vrucht van alle Sacramenten komt immers alle gelovigen toe; door deze Sacramenten nu, en vooral door het Doopsel, waardoor zij als door een poort de kerk binnengaan, worden zij als door gewijde banden met Christus verbonden en verenigd. Onder deze gemeenschap van heiligen dient men de gemeenschap van Sacramenten te verstaan (...). Hoewel deze term van toepassing is op alle Sacramenten, omdat zij ons met God verenigen (...), past hij toch het beste bij de Eucharistie, die deze gemeenschap tot stand brengt". Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 1,10,24, vert. uit Lat.
De uitdrukking " gemeenschap van de heiligen" heeft daarom twee, nauw met elkaar verbonden betekenissen: "gemeenschap van heilige zaken, sancta", en "gemeenschap tussen heilige personen, sancti".
"Sancta sanctis!" (Wat heilig is voor hen die heilig zijn) " wordt door de celebrant in het merendeel van de oosterse liturgieën verkondigd tijdens de opheffing van de heilige gaven vóór het uitreiken van de communie. De gelovigen (sancti) worden gevoed met het lichaam en bloed van Christus (sancta) om te groeien in de gemeenschap van de heilige Geest (koinonia) en deze aan de wereld mee te delen.

Van deze grote verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen, Vgl. 2 Pt. 3, 13 hebben we geen betrouwbaarder onderpand, geen duidelijker teken dan de Eucharistie. Telkens wanneer dit mysterie wordt gevierd, wordt inderdaad "het werk van onze verlossing voltrokken" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 3. vert. uit Lat. en "breken wij het ene brood, middel dat onsterfelijk maakt, tegengif om niet te sterven, maar om voor altijd te leven in Christus". H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Efesiërs, Epistula ad Ephesios. 20,2, vert. uit Gr.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam