• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De voorbereiding op het Vormsel moet erop gericht zijn de Christen tot een inniger vereniging met Christus te brengen, tot een grotere vertrouwelijkheid met de heilige Geest, zijn werking, zijn gaven en uitnodigingen, om beter de apostolische verantwoordelijkheden van het christelijk leven op zich te kunnen nemen. Zodoende zal men zich in de vormselcatechese erop toeleggen de Christen gevoelig te maken voor het feit dat hij toebehoort aan de Kerk van Jezus Christus, zowel aan de universele Kerk als aan de parochiegemeenschap. Deze laatstgenoemde gemeenschap draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de vormelingen. Vgl. Congregatie voor de Riten, Het Sacrament van het Vormsel, Ordo Confirmationis (22 aug 1971). Praenotanda 3

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam