• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Al deze betekenissen van de zalving met olie vindt men terug in het sacramentele leven. De zalving vóór het Doopsel met de olie van de geloofsleerlingen duidt op zuivering en versterking; de Ziekenzalving drukt genezing en troost uit. De zalving met het heilig Chrisma na het Doopsel, tijdens het Vormsel en bij de Wijding is het teken van wijding. Door het Vormsel krijgen de Christenen - dit woord betekent: zij die gezalfd zijn - meer deel aan de zending van Jezus Christus en aan de volheid van de heilige Geest waarvan Hij vervuld is, opdat heel hun leven "het goede reukwerk van Christus" Vgl. 2 Kor. 2, 15 verspreidt.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 7 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam