• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Doopsel in de Kerk

De Kerk heeft vanaf de dag van Pinksteren het heilig Doopsel gevierd en toegediend. De heilige Petrus verklaart inderdaad aan het volk dat diep getroffen was door zijn prediking: "Bekeert u, en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zijn zonden. Dan zult gij de gave van de heilige Geest ontvangen" (Hand. 2, 38). De apostelen en hun medewerkers dienen het Doopsel toe aan al wie in Jezus gelooft: joden, zij die God vrezen, heidenen. Vgl. Hand. 2, 41 Vgl. Hand. 8, 12-13 Vgl. Hand. 10, 48 Vgl. Hand. 16, 15 Altijd blijkt het Doopsel verbonden te zijn met het geloof: "Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden", verklaart de heilige Paulus aan zijn gevangenbewaarder te Filippi. Het verhaal gaat verder: "Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt" (Hand. 16, 31-33).

Volgens de heilige apostel Paulus deelt de gelovige door het Doopsel in de dood van Christus; hij wordt met Hem begraven en verrijst met Hem:

Gij weet toch dat de doop, waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood ? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden (Rom. 6, 3-4). Vgl. Kol. 2, 12

De gedoopten zijn "met Christus bekleed" (Gal. 3, 27). Door toedoen van de heilige Geest is het Doopsel een bad dat zuivert, heiligt en rechtvaardigt. Vgl. 1 Kor. 6, 11 Vgl. 1 kor. 12, 13

Het Doopsel is dus een waterbad waarin "het onvergankelijke zaad" van het woord van God zijn levenwekkende uitwerking heeft. Vgl. 1 Pt. 1, 23 Vgl. Ef. 5, 26 De heilige Augustinus zegt over het Doopsel: "Het woord voegt zich bij het element en het wordt een sacrament". H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. 80,3: PL 35, 1840, vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 5 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam