• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De eredienst "in geest en waarheid" (Joh. 4, 24) van het Nieuwe Verbond is niet gebonden aan een bepaalde plaats. Heel de aarde is heilig en ze is toevertrouwd aan de mensenkinderen. Wanneer de gelovigen op een bepaalde plaats samenkomen, dan zijn zij "levende stenen", verzameld voor "de bouw van de geestelijke tempel" (1 Pt. 2, 4-5). Het lichaam van de verrezen Christus is de geestelijke tempel waaruit de bron van levend water opborrelt. "De tempel van de levende God, dat zijn wij" (2 Kor. 6, 16), ingelijfd in Christus door de heilige Geest.

Alinea's in de marge van alinea 1179

Jezus was de tempel Vgl. Joh. 18, 20 , waar Hij het meest wezenlijke van zijn onderricht gegeven heeft, absoluut niet vijandig gezind Vgl. Mt. 8, 4 Vgl. Mt. 23, 21 Vgl. Lc. 17, 14 Vgl. Joh. 4, 22 . Hij wilde de tempelbelasting betalen en Hij liet Petrus Vgl. Mt. 17, 24-27 , die Hij pas tot fundament van zijn toekomstige Kerk Vgl. Mt. 16, 18 aangesteld had, dit voor hun beiden doen. Wat meer is, Hij heeft zich vereenzelvigd met de tempel door zichzelf als de definitieve woning van God onder de mensen voor te stellen Vgl. Joh. 2, 21 Vgl. Mt. 12, 6 . Daarom kondigt zijn lichamelijke terechtstelling Vgl. Joh. 2, 18-22 de verwoesting van de tempel aan, die het binnentreden in een nieuw tijdperk van de heilsgeschiedenis zal laten zien: "Er komt een uur dat gij noch op die berg noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden" (Joh. 4, 21). Vgl. Joh. 4, 23-24 Vgl. Mt. 27, 51 Vgl. Heb. 9, 11 Vgl. Openb. 21, 22 .

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam