• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar "zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies" (Rom. 12, 4), zo zijn bepaalde leden door God geroepen, in en door de Kerk, tot een speciale dienst voor de gemeenschap. Deze bedienaars worden gekozen en geconsacreerd door het Sacrament van de Priesterwijding, waardoor de Heilige Geest hen bekwaam maakt om in de persoon van Christus, het hoofd, te handelen ten dienste van alle leden van de Kerk. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 2.15 De gewijde bedienaar is als het ware de "icoon" van Christus-Priester. Aangezien het Sacrament van de Kerk zich ten volle manifesteert in de Eucharistie, wordt het ambt van de bisschop, en in gemeenschap met hem dat van de priesters en diakens, allereerst zichtbaar in het voorgaan tijdens de Eucharistie.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam