• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als de Sacramenten op waardige wijze in geloof gevierd worden, verlenen zij de genade die zij aanduiden. Vgl. Concilie van Trente, 7de Zitting - Decreet over de Sacramenten, Sessio VII - Decretum de Sacramentis (3 mrt 1547), 5-6 Zij zijn werkzaam, omdat het Christus zelf is die erin aan het werk is: Hij is het die doopt, Hij is het die in zijn Sacramenten handelt om de genade, door het sacrament aangeduid, mee te delen. De Vader verhoort steeds het gebed van de Kerk van zijn Zoon, die in de epiklese van elk Sacrament haar geloof in de kracht van de Geest uitdrukt. Zoals het vuur alles wat het aanraakt, in zichzelf omvormt, zo vormt de heilige Geest alles wat aan zijn kracht onderhevig is, om in goddelijk leven.

Alinea's in de marge van alinea 1127

De verheerlijkte Christus...
"Gezeten aan de rechterhand van de Vader" stort Christus zijn Geest uit in zijn lichaam dat de Kerk is. Hij handelt voortaan door de sacramenten, die door Hem werden ingesteld om zijn genade mee te delen. Sacramenten zijn zintuiglijke tekenen (woorden en handelingen), die toegankelijk zijn voor mensen van deze tijd. Zij verwezenlijken op werkzame wijze de genade die zij betekenen krachtens het handelen van Christus en de macht van de heilige Geest.
Het vuur. Terwijl het water het teken is van de geboorte en de vruchtbaarheid van het leven dat in de heilige Geest geschonken wordt, symboliseert het vuur de kracht waarmee de werkzaamheid van de heilige Geest veranderingen tot stand brengt. De profeet Elia, die "opstond als een vuur en wiens woord brandde als een fakkel", (Sir. 48, 1) laat door zijn gebed het vuur uit de hemel neerstorten op het offer op de berg Karmel. Vgl. 1 Kon. 18, 38-39 Het is een voorafbeelding van het vuur van de heilige Geest dat al wat het raakt, verandert. Johannes de Doper, "die voor de Heer uitgaat met "de geest" en "de kracht van Elia" (Lc. 1, 17), kondigt Christus aan als degene die "met de heilige Geest en met vuur zal dopen" (Lc. 3, 16), de Geest van wie Jezus zal zeggen: "Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!" (Lc. 12, 49). Het is in de gedaante van tongen, van "iets dat op vuur geleek" dat de heilige Geest zich op Pinkstermorgen neerzet op de leerlingen en hen met zichzelf vervult Vgl. Hand. 2, 3-4 . De geestelijke traditie zal aan deze symboliek van het vuur vasthouden als aan één van de sprekendste manieren om de werkzaamheid van de heilige Geest tot uitdrukking te brengen: Vgl. H. Johannes van het Kruis, De levende vlam van liefde, Ilama de amor viva "Blust de Geest niet uit" (1 Tess. 5, 19).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 5 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam