• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In deze sacramentele bediening van het Christusmysterie handelt de heilige Geest op dezelfde manier als in de andere tijdperken van de heilsgeschiedenis: Hij bereidt de Kerk voor op de ontmoeting met haar Heer; Hij brengt ons Christus in herinnering en maakt Hem kenbaar aan het geloof van de vergaderde gemeenschap van de gelovigen; Hij stelt het Christusmysterie tegenwoordig en actualiseert het door zijn omvormende kracht; tenslotte verenigt de Geest van eenheid de Kerk met het leven en de zending van Christus.

Alinea's in de marge van alinea 1092

De Heilige Geest en de Kerk

De zending van Christus en de Heilige Geest wordt in de Kerk, het lichaam van Christus en de tempel van de Heilige Geest, verwezenlijkt. Deze gezamenlijke zending maakt voortaan de gelovigen van Christus deelgenoot aan zijn gemeenschap met de Vader in de Heilige Geest: de Geest bereidt de mensen voor, Hij is jegens hen voorkomend met zijn genade om hen naar Christus toe te trekken. Hij laat hun de verrezen Heer zien, Hij brengt hun zijn woord in herinnering en opent hun geest voor het begrijpen van zijn dood en verrijzenis. Hij stelt hun bij uitstek in de Eucharistie het mysterie van Christus tegenwoordig om hen te verzoenen, tot gemeenschap met God te brengen, om hen "veel vrucht" te laten dragen (Joh. 15, 5.8.16).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 30 maart 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam